Είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να υποστηρίξουμε τα όνειρα, τόσο τα δικά μας όσο και των παιδιών μας, και να σταθούμε δίπλα τους οικονομικά κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

Στη NN παρέχουμε τη δυνατότητα για συστηματική και ευέλικτη δημιουργία κεφαλαίου με σκοπό τις σπουδές των παιδιών σας, με χρονικό ορίζοντα προσαρμοσμένο στην ηλικία τους.

  Αξιοποιώντας σύγχρονα επενδυτικά εργαλεία της παγκόσμιας οικονομίας και την εμπειρία των κορυφαίων Συνεργατών μας (BlackRock, Pimco, Vanguard, Templeton, JP Morgan, κ.α.) είμαστε δίπλα σας για τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της προσπάθειάς σας, όποια στιγμή τη χρειαστείτε.