Είναι πολύ σημαντικό για κάθε άνθρωπο να γνωρίζει ότι η ποιότητα της ζωής του και της ζωής της οικογένειάς του δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από ένα απροσδόκητο γεγονός.

Ο εργαζόμενος έχει 24ωρη κάλυψη, οπουδήποτε και αν βρίσκεται.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα κάλυψης απώλειας εισοδήματος με συμφωνημένο κεφάλαιο, το οποίο θα καταβάλλεται σε περιπτώσεις:

  Προσωρινής Ολικής Ανικανότητας.
  Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας.
  ατυχήματος.
  ασθένειας.