Με τα προγράμματα που σας παρέχουμε έχετε τη δυνατότητα τοποθέτησης των χρημάτων σας σε διαφορετικές κατηγορίες επένδυσης (ομόλογα, μετοχές, χρηματικά διαθέσιμα).
  Οι δυναμική των διαφορετικών αγορών μας δίνει την δυνατότητα να επενδύσουμε το κεφάλαιο μας με επιλογές που μας ταιριάζουν, εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία και την τεχνογνωσία κορυφαίων επενδυτικών οίκων (BlackRock, Vanguard, Schroders, Lyxor, JP Morgan, Pimco, Templeton, Legg Mason, Fidelity, κ.α.).
  Ευελιξία αλλαγής επενδυτικής επιλογής ανά πάσα στιγμή.
  Δυνατότητα επιλογής του χρονικού ορίζοντα της επένδυσης σύμφωνα με τον σχεδιασμό σας και τις συνθήκες των αγορών.
  Δυνατότητα πρόωρης εκταμίευσης εξαγοράς ολικής ή μερικής ανά πάσα στιγμή.
  Πρόσθετη εξασφάλιση σε πέριπτωση απώλειας ζωής.
  Δυνατότητα επένδυσης σε πρόγραμμα με εγγυημένες αποδόσεις σε δολάρια ΗΠΑ.
  Δυνατότητα καταβολής της παροχής με μορφή εφάπαξ ή μηνιαίου ποσού της δικής σας επιλογής.